Нови конзервативци Источне Европе

Др Зорица Мршевић учествовала је на конференцији “Нови конзервативци Источне Европе: Врсте и објашњења, од Пољске до Русије” која је одржана 9-10. фебруара 2017. на Фраје Универзитету у Берлину где је презентирала свој рад под називом “New Conservativism and Freedom of Public Assembly”.

Пост-комунистичка Европа од 2000-их карактерише се доласком на власт политичких снага које су мање или више отворено одбацивале претходни консензус увођења тржишних реформи, демократизације и владавину права које су деведесeтих отвориле барем нормативно пут политикама отвореног друштва. Они се лоцирају у оквиру конзервативних традиција својих земаља а у исто време су део и глобалног политичког, друштвеног и интелектуалног покрета против глобализације вођене финансијским тржиштима. Тај пораст новоконзервативног популизма је одговор на пројекте либералне интеграције у Европи и технократског управљања Еурокризом, реакција на космополитски капитализам и стрмоглаво опадање животних услова изазваног светском економском кризом.

Узроци су разни, од недостатка институционализације вишепартијских система, начина спровођења економских реформи, “шупље” демократије, исцрпљивања цивилног друштва, до реформи под надзором САД. Главни циљ конференције био је да истражи шта је заједничко а шта различито у том новом национално оријентисаном друштвеном конзервативизму пост-комунистичког царства које и даље представља специфичан и утицајан пакет идеја и политичких рецепата.