Панели о толеранцији према LGBT популацији

Др Зорица Мршевић учествовала у панелима о стварању толеранције и разумевања према LGBT популацији у српском друштву

У организацији Комитета правника за људска права, др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука, узела је учешће у панелима који су се одржали у Новом Саду 24. јануара, Крагујевцу 2. фебруара и Правном факултету Универзитета у Нишу 13. фебруара 2017. Ти панели су део реализације програма Стварање толеранције и разумевања према LGBT популацији у српском друштву који подржава Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије. Први део дебате је за тему имао насиље на улицама и проблем процесуирања и санкционисања учиниоца кривичних дела која су мотивисана мржњом.

Други део дебате се односи на начин извештавања медија у Србији о LGBT популацији и говор мржње као специфично медијско насиље према припадницима ове популације. Др Мршевић је указала да говор мржње представља фазу у развојном циклусу насиља који водећи у “дозвољеност” мржње, нетолеранције и дискриминације, може да има резултат вршење дела мотивисана мржњом. С тим у вези, она је посебно нагласила опасност од тзв. хушкачког, запаљивог говора као посебног вида говора мржње, који у периодима повишених друштвених тензија долази од угледних и популарних личности из јавног живота. Уз напомену да је таквог говора последњих година све мање, и да готово нестаје из јавног дискурса, ипак је приметила да од стране личности из јавног живота још увек изостаје афирмативни говор толеранције јер тек такви садржаји могу да представљају прави напредак у креирању позитивног, недискриминативног јавног мњења.