Састанак са проф. др Владимиром Поповићем

Састанак са проф. др Владимиром Поповићем, државним секретаром у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Превазилажење проблема са којима се суочавају истраживачи у друштвеним наукама је могуће кроз унапређење положаја института и истраживача, делотворно повезивање друштвених наука и јавних политика и одржив модел управљања науком. Расписивање конкурса за финансирање новог циклуса основних истраживања допринело би решавању дела поменутих проблема, али не и стварању суштинских услова за развој друштвених наука и ширењу њиховог утицаја на развој.

Одрживе услове за развој друштвених наука могуће је постићи уколико се омогући акредитација и организовање мастер и докторских студија на институтима, што Законом о високом образовању није уређено, те стварањем свести о томе да се одлуке у јавним политикама морају заснивати на научно потврђеним чињеницама. Утицај науке на промене који је један од критеријума њене успешности могуће је остварити уколико се отворе канали у образовању и јавној управи кроз које се обезбеђује делотворност научноистраживачких резултата. Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са научном заједницом и уз њену помоћ, требало би да ствара инфраструктурно правно, материјално и управно окружење које погодује како развоју друштвених наука тако и повећању њихове сврсисходности.<