Истраживања Института друштвених наука

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА О ФАКТОРИМА РИЗИКА ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУСПТАНЦИ МЕЂУ МЛАДИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У уторак 22.09. је у Клубу посланика одржана презентација истраживања о факторима ризика злопотребе психоактивних суспстанци које је реализовао Институт друштвених наука.

Ово истраживање има за циљ да допринесе адекватном конципирању Националног програма превенције употребе наркотика међу младима у Србији и помогне креирању нових превентивних програма из ове области.

Пројекат је финансиран путем донације компаније Алкалоид д.о.о.

Линк онлајн публикације се налази на следећем линку:

ИСТРАЖИВАЊЕ ФАКТОРА РИЗИКА ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ МЕЂУ МЛАДИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА “СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ”

Центар за истраживање етницитета (www.ercbgd.org.rs) и Институт друштвених наука (www.idn.org.rs) су захваљујући подршци Фондације за отворено друштво спровели истраживање „Социјални односи између етничких заједница у Србији“. Циљ истраживања је био да се, пре свега, прикупе валидни подаци о социјалној блискости (удаљености) етничких заједница у Србији, а потом и да се испитају могућности за успостављање политике интегративне мултикултуралности и најзад, да се прикупе подаци о ставовима грађана припадника националних мањина о остваривању права на културну аутономију и мањинску самоуправу и о искуствима са дискриминацијом на националној основи.

Прочитајте више