Марко Миленковић


Виши научни сарадник


e-mail: 
mmilenkovic@idn.org.rs 
markomilenkovic@cantab.net


2014 – Доктор наука, Правни факултет Универзитета у Београду

2008/ 2009 – Master of Laws University of Cambridge

2007/2008 – Мастер права, Универзитет у Београду, Правни факултет

2007/2008 – Специјалиста европског права, Универзитет у Београду, Правни факултет

2002-2007 – Дипломирани правник, Универзитет у Београду, Правни факултет


Интересовања:

  • Право Европске уније, Европске интеграције
  • Јавно право, Управно право
  • Државна помоћ, Право животне средине

Биографија:

Др Миленковић се у својим истраживањима бави правним реформама у контексту европских интеграција, политиком кондиционалности и реформом јавне управе. У својим радовима такође се бавио и актуелном питањима контроле државне помоћи и заштите животне средине. У докторској дисертацији обрадио је тему положаја и улоге јавних агенција у заштити животне средине а нарочито се бавио питањем доношења одлука од стране експертских тела. Објавио је више радова у часописима и зборницима међународног значаја и водећим часописима националног значаја у областима у којима врши истраживања. Учествовао је на већем броју научних и стручних скупова. 

Као гостујући истраживач боравио је на Универзитету у Болоњи – International Research Centre on European Law и у Europa Kolleg Hamburg – Institute for European Integration. Био је ангажован на већем броју консултантских и пројеката невладиног сектора. Програмски је секретар Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије СУПРАМ.


Чланство у професионалним организацијама:

  • University Association for Contemporary European Studies
  • Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије СУПРАМ

Назад на страну Управа