Ивана Домазет


Виши научни сарадник


e-mail: ivana.domazet@ien.bg.ac.rs


Образовање:

2010 – Доктор економских наука

2001 – Магистар економских наука (Економски факултет Београд)

1997 – Дипломирани екомониста (Економски факултет Београд)


Радно искуство:

 • Институт за тржишна истраживања, Београд, 1998-2003
 • Институт економских наука, Београд, од 2003. до данас

Функције:

 • Председник научног већа Института економских наука
 • Заменик председника Управног одбора Института економских наука
 • Члан Управног одбора Института друштвених наука
 • Члан Савета Београдске банакрске академије

Чланство у професионалним организацијама:

 • Научно друштво економиста Србије
 • Савез економиста Србије
 • Српско удружење за маркетинг

Област научноистраживачког рада:

 • Унапређење конкурентности привреде 
 • Стратегије развоја 
 • Реструктурирање предузећа

Избор из библиографије објављених радова (референце):

 • Domazet I. Improving Competitiveness through National Branding, Ed: Snezhana Ilieva In: Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans, Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria, 2016, str. 62-82.
 • Домазет И. (2015) Национални бренд Србије као фактор унапређења конкурентности земље, у Стошић И. ур. Структурне промене у Србији : досадашњи резултати и перспективе, стр. 482-496.
 • Домазет И. ет ал. (2015) Предлог мера јавних политика у области спровођења структурних промена у Србији (Policy Paper), Институт економских наука, Београд, стр. 1-36.
 • Domazet I, Hanić H, Hanić A. (2015) Technology infrastructure CRM-KAM concept: the competitiveness factor of financial organizations, FBIM Transaction, Vol 3, No 2, pp 23-32.
 • Domazet I, Simeunović I. (2015) Company’s Fiduciary Responsibility for the Automobile Liability Insurance, Ekonomika preduzeća, God.63, Br ¾, str. 196-204.
 • Vuković V, Domazet I. (2015) Kreditno tržište Srbije: posustajanje ili kolaps, Poslovna ekonomija God.9 Br. 1/2015, str. 159-176.
 • Стошић И, Домазет И. (2014) Анализа конкурентности пословања и потенцијали раста привреде Србије у периоду свестке кризе, ТЕМЕ Ниш Год 38, Бр. 2, стр. 491-506.
 • Domazet I, Simovic S. (2014) Creation of green jobs: Opportunity to reduce high unemployment in Western Balkans, In Toward Green Economy: Opportunities and Obstacles for Western Balkan Countries, Ed.: Radović Marković Mirjana et al. izdavač: Xlibris LLC,1663 Liberty Drive, Bloomington IN 47403,U.S. str 82-100.
 • Domazet I, Filimonović D, Pantić O. (2014), Trade and EU accession: the case of Serbia, Ekonomika preduzeća, God.62, Br ¾, str. 217-227. 
 • Домазет И. (2013) БРЕндирање Србије, Трећи програм бр. 157-2013, стр 191-209.
 • Домазет И, Миливојевић С, Лазић М. (2013) Реформа пензионог система са аспекта интензивног старења становништва Србије, Пословна економија Вол.12, бр. 1/2013, стр. 141-156.
 • Domazet I, Stošić I. (2013) Strengthening the competitiveness of Serbian economy and the corporate market restructuring, Economyc Analysis, Vol. 46, No ¾, str. 108-124.
 • Вуковић В, Домазет И. (2013) Проблематични кредити и системски ризик: компаративна анализа Србије и транзиционих земаља, Индустрија 41(4), стр 59-74, Економски институт, Београд.
 • Домазет И, Здравковић А, Никитовић В. (2012) Утицај демографског старења на одрживост јавних финансија у Србији, Становништво 50(1), стр. 19-44, Центар за демографска истраживања Института друштвених наука, Београд.
 • Домазет И. (2012) Маркетинг комуникације финансијских организација, Институт економских наука, Београд, 1-245 стр.
 • Domazet I, Hanić A. (2012) Promotion of Serbian National Image in the Light of EU Accession, u monografiji European integration process in Western Balkan countries, urednici: Paulino Teixeira et al, izdavač: Faculdade de Economia Universidade de Coimbra, Portugal, str. 589-607.
 • Domazet I, Filimonović D. (2012) Working Potential of the Elders in Serbia and Proposal of Reactivation Models, u Domazet I, Zubović J, ur. New Challenges in changing Labour Markets, Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 133-152.
 • Domazet I, Stošić I, Zubović I. (2011) Strategic Management Concept and Market Restructuring as a Response to New Challenges of the World Financial Crisis, Management 61(2011), str.79-88.
 • Domazet I. Hanić H, (2012) Strengthening Economic Subjects Internal Capacities: Marketing Management and CRM, Ed: Joao Sousa Andrade et al. In: Managing Structural Changes: Trends and Requirements, Faculdade de Economia Universidade de Coimbra, Portugal, str. 44-60.
 • Domazet I. (2011) Improving the quality of human resources by implementation of internal marketing, u monografiji The Role of Markets and Human Capital in the Unstable Environment urednici: Andrei J, Cvijanović D, Zubović J, izdavači: Karta Graphic Publishing House, Rumunija i Institut za ekonomiku poljoprivrede, str. 47-75.

Назад на страну Управа