Зборници 2020.


СРБИЈА: РОД, ПОЛИТИКЕ, СТАНОВНИШТВО

Уредници Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић, Мирјана Рашевић

Београд, Српска академија наука и уметности,  Институт друштвених наука, 2020 
ISBN 978-86-7093-235-7


STRATEGIC STREAMS 2019: EUROPEAN ELECTIONS AND THE FUTURE OF EUROPE

Edited by Neven Cvetićanin, Andrei Radulescu, Jovo Ateljević

Belgrade,  Institute of Social Sciences, 2020 
ISBN 978-86-7093-232-6


CONTEMPORARY RELIGIOUS CHANGES: FROM DESECULARIZATION TO POSTSECULARIZATION

Editors Dragan Todorović, Mirko Blagojević, Dragoljub B. Đorđević

Niš, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš; Belgrade,  Institute of Social Sciences, 2020 
ISBN 978-86-7093-229-6
ISBN 978-86-86957-22-1