ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржано предавање "Женски архив – стварање модерне женске историје и културе необјављених аутобиографија (Women’s Archive - Writing Modern Women’s History and Recreating Culture of Unpublished Autobiographies)"

slika za vest

У Институту друштвених наука 7. октобра 2019. године др Monika Rudaś-Grodzka, др Katarzyna Nadana-Sokołowska и др Emilia Kolinko одржале су предавање под називом Женски архив – стварање модерне женске историје и културе необјављених аутобиографија (Women’s Archive - Writing Modern Women’s History and Recreating Culture of Unpublished Autobiographies) у оквиру циклуса Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода, у организацији Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике Института друштвених наука. У предавању је представљен пројекат Women’s Archive који се реализује од 2013. године на Институту за књижевност Пољске академије наука. Пројекат има за циљ креирање базе података и покретање дигиталне архиве необјављених записа жена које су живеле на територији Пољске од 16. века до данас, а мотивисан је жељом да се задрже различити документи које су написале жене, а који приказују разне аспекте пољске културе, женског идентитета и његовог порекла, женских односа и активности. Ово је важно разумети управо на основу записа из првог лица. 

Монографије

Зборници