ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Научна конференција: Србија: род, политике и становништво

slika za vest

Научна кофнеренција: „Србија: род, политике и становништво“ одржаће се 2. октобара 2019. године у 10.00 часова у Свечаној сали САНУ (Кнеза Михаила 35/II, Београд).

Поред рађања и предуслова за рађање као и политичког одговора на низак фертилитет, конференција ће укључити и друге теме (здравље, сиромаштво, миграције) из родне перспективе, као и преиспитивање домета демографске анализе у истраживањима родног питања.

Програм конференције

Монографије

Зборници