ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Oдржан међународни научни скуп Processes, Trends, Domains and Limitations of Religious Changes in the Contemporary World

slika za vest

На Сребрном језеру, 5. и 6. априла 2019. године, одржан је међународни социолошко-религиолошки научни скуп под називом: „Processes, Trends, Domains and Limitations of Religious Changes in the Contemporary World: (De)secularization, Post-secularization, Revitalization of Religion - Theoretical Assumptions and Empirical Evidence“ у организацији Форума за религијска питања и Центра за социолошка и анторполошка истраживања Института друштвених наука уз партнерску подршку Југословенског удружења за научно истраживање религије из Ниша и Одбора за просвету и културу епархије пожаревачко-браничевеске. На скупу је узело учешће 35 домаћих и страних аутора. Скуп је радио у планараној седници и 5 сесија, а укупно је поднето 23 саопштења.

Монографије

Зборници