ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАСастанак са проф. др Владимиром Поповићем, државним секретаром у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Састанак са проф. др Владимиром Поповићем, државним секретаром у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Превазилажење проблема са којима се суочавају истраживачи у друштвеним наукама је могуће кроз унапређење положаја института и истраживача, делотворно повезивање друштвених наука и јавних политика и одржив модел управљања науком. Расписивање конкурса за финансирање новог циклуса основних истраживања допринело би решавању дела поменутих проблема, али не и стварању суштинских услова за развој друштвених наука и ширењу њиховог утицаја на развој. Одрживе услове за развој друштвених наука могуће је постићи уколико се омогући акредитација и организовање мастер и докторских студија на институтима, што Законом о високом образовању није уређено, те стварањем свести о томе да се одлуке у јавним политикама морају заснивати на научно потврђеним чињеницама. Утицај науке на промене који је један од критеријума њене успешности могуће је остварити уколико се отворе канали у образовању и јавној управи кроз које се обезбеђује делотворност научноистраживачких резултата. Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са научном заједницом и уз њену помоћ, требало би да ствара инфраструктурно правно, материјално и управно окружење које погодује како развоју друштвених наука тако и повећању њихове сврсисходности.


 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.