ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Објављена нова монографија проф. др Александра Бошковића Mesoamerican Religions and Archeology

Састанак радне групе за мултикултуралне јавне политике ИДН

Mesoamerican Religions and Archaeology: Essays in Pre-Columbian Civilizations by Aleksandar Bošković, viii+90 pages, 2017 Archaeopress, Gordon House, Oxford ISBN 9781784915025.

Монографије

Зборници