ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАСастанак радне групе за мултикултуралне јавне политике ИДН

Састанак радне групе за мултикултуралне јавне политике ИДН

У уторак, 17. јануара 2017. године у Институту друштвених наука, одржан је састанак Радне групе за мултикултуралне политике Института друштвених наука. Рад групе је посвећен унапређењу јавних политика које се односе на интеграцију националних мањина, безбедност и сарадњу у Југоисточној Европи, и успешној стандардизацији прописа Републике Србије којима је регулисан положај националних мањина.


 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.