ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДр Зорица Мршевић учествовала у панелима о стварању толеранције и разумевања према LGBT популацији у српском друштву

Др Зорица Мршевић учествовала у дебатама о стварању толеранције и разумевања према LGBT популацији у српском друштву

У организацији Комитета правника за људска права, др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука, узела је учешће у панелима који су се одржали у Новом Саду 24. јануара, Крагујевцу 2. фебруара и Правном факултету Универзитета у Нишу 13. фебруара 2017. Ти панели су део реализације програма Стварање толеранције и разумевања према LGBT популацији у српском друштву који подржава Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије. Први део дебате је за тему имао насиље на улицама и проблем процесуирања и санкционисања учиниоца кривичних дела која су мотивисана мржњом. Други део дебате се односи на начин извештавања медија у Србији о LGBT популацији и говор мржње као специфично медијско насиље према припадницима ове популације. Др Мршевић је указала да говор мржње представља фазу у развојном циклусу насиља који водећи у “дозвољеност” мржње, нетолеранције и дискриминације, може да има резултат вршење дела мотивисана мржњом. С тим у вези, она је посебно нагласила опасност од тзв. хушкачког, запаљивог говора као посебног вида говора мржње, који у периодима повишених друштвених тензија долази од угледних и популарних личности из јавног живота. Уз напомену да је таквог говора последњих година све мање, и да готово нестаје из јавног дискурса, ипак је приметила да од стране личности из јавног живота још увек изостаје афирмативни говор толеранције јер тек такви садржаји могу да представљају прави напредак у креирању позитивног, недискриминативног јавног мњења.


 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.