ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАУПРАВА

УПРАВНИ ОДБОР

Проф. др Јован Базић, председник

Др Љубиша Митровић, професор емеритус

Проф. др Мирко Милетић

Др Ивана Домазет

Др Зорица Мршевић

Др Владимир Милисављевић

Др Весна Лукић

ДИРЕКТОР

Др Горан Башић

НАУЧНО ВЕЋЕ

Др Милан Брдар, редовни професор, председник Већа

Др Снежана Грк, научна саветница

Др Зорица Мршевић, научна саветница

Др Хајрија Мујовић-Зорнић, научна саветница

Др Војин Ракић, редовни професор

Др Мирјана Рашевић, научна саветница

Др Горан Башић виши научни сарадник

Др Мирко Благојевић, виши научни сарадник

Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница

Др Весна Лукић, виша научна сарадница

Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник

Др Владимир Милисављевић, виши научни сарадник

Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник

Др Предраг Петровић, виши научни сарадник

Др Марта Сјеничић , виша научна сарадница

Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник

Др Лилијана Чичкарић, виша научна сарадница

Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница

Др Маринко Лолић, научни сарадник

Др Марко Миленковић, научни сарадник

Др Наталија Мићуновић, научна сарадница

Др Нада Новаковић, научна сарадница

Др Љубомир Христић, научни сарадник

Др Невен Цветићанин, научни сарадник

Др Анкица Шобот, научна сарадница

СТРУЧНА СЛУЖБА:

Наташа Миљковић, секретарка

Светлана Инђић-Марјановић, референткиња за опште послове

мр Весна Јовановић, библиотекарка

Љиљана Величковић, благајница

Марина Зелић, административно-техничка секретарка