Управа

Управни одбор


Проф. др Јован Базић, председник


Др Љубиша Митровић, професор емеритус


Проф. др Мирко Милетић


Др Ивана Домазет


Др Владимир Милисављевић


Др Мирко Благојевић


Др Весна Лукић


Директор


Др Горан Башић


Научно веће


Др Мирјана Рашевић, научна саветница, председница Већа


Др Горан Башић, научни саветник 


Др Мирко Благојевић, научни саветник


Др Предраг Јовановић, научни саветник


Др Владимир Милисављевић, научни саветник


Др Хајрија Мујовић, научна саветница


Др Огњен Прибићевић, научни саветник


Др Војин Ракић, редовни професор


Др Лилијана Чичкарић, научна саветница


Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница


Др Весна Лукић, виша научна сарадница


Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник


Др Марко Миленковић, виши научни сарадник


Др Предраг Милидраг, виши научни сарадник


Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник


Др Предраг Петровић, виши научни сарадник


Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница, заменица председнице Већа


Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник


Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник


Др Љубомир Христић, виши научни сарадник


Др Ивана Арсић, научна сарадница


Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница


Др Ана Вуковић, научна сарадница


Др Мирјана Докмановић, научна сарадница


Др Јелена Звездановић-Лобанова, научна сарадница


Др Маринко Лолић, научни сарадник


Др Маријана Максимовић, научна сарадница


Др Иван Маринковић, научни сарадник


Др Владимир Ментус, научни сарадник


Др Наталија Мићуновић, научна сарадница


Др Нада Новаковић, научна сарадница


Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница


Др Ранко Совиљ, научни сарадник


Др Биљана Станковић, научна сарадница


Др Сања Стојковић-Златановић, научна сарадница


Др Анкица Шобот, научна сарадница


Стручна служба:


Наташа Миљковић, секретарка


Светлана Инђић-Марјановић, референткиња за опште послове


Мр Весна Јовановић, библиотекарка


Љиљана Величковић, благајница


Марина Зелић, административно-техничка секретарка


Наташа Бранковић, административна секретарка