INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKASAVET I REDAKCIJA

Glavni urednik

Vladimir NIKITOVIĆ, viši naučni saradnik, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd

Izdavački savet

Miloš BANIĆEVIĆ, redovni profesor, Medicinski fakultet (u penziji)
Branislav S. ĐURĐEV, redovni profesor, PMF Novi Sad, Departman za geografiju
Alain PARANT, Researcher, istraživač, INED, Institut national d études démographiques, Paris
Miroslav RAŠEVIĆ, redovni profesor, Fakultet političkih nauka (u penziji)
Milena SPASOVSKI, redovni profesor, Geografski fakultet, Beograd

Redakcija

Mirjana DEVEDŽIĆ, redovni profesor, Geografski fakultet - Institut za demografiju, Beograd

Byron KOTZAMANIS, redovni profesor, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

Miladin KOVAČEVIĆ, redovni profesor, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd

Mina PETROVIĆ, redovni profesor, Filozofski fakultet, Beograd

Biljana RADIVOJEVIĆ, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Beograd

Mirjana RAŠEVIĆ, naučni savetnik, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd

Jean-Paul SARDON, istraživač, INED, Institut national d études démographiques, Paris

Tehnički urednik

Marina ZELIĆ, Institut društvenih nauka, Beograd

Prevodilac i lektor za engleski jezik

Nada MILOSAVLJEVIĆ