INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA


SAVET I REDAKCIJA

Glavni urednik

Vladimir NIKITOVIĆ, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

Izdavački savet

Mirjana BOBIĆ, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Branislav S. ĐURĐEV, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Attila MELEGH, Institut za demografska istraživanja; Univerzitet Corvinus, Budimpešta, Mađarska

Alain PARANT, Futuribles International, Pariz, Francuska

Milena SPASOVSKI, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Redakcija

Mirjana DEVEDŽIĆ, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Byron KOTZAMANIS, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Tesaliji, Volos, Grčka

Miladin KOVAČEVIĆ, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, Srbija

Mina PETROVIĆ, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Biljana RADIVOJEVIĆ, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Mirjana RAŠEVIĆ, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

Jean-Paul SARDON, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), Pariz, Francuska

Recenzenti

ARSENOVIĆ Daniela, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

BABOVIĆ Marija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

BOŠKOVIĆ Aleksandar, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

BOŽIĆ Sofija, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, Srbija

ČIPIN Ivan, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

DOMAZET Ivana, Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija

DRAŠKIĆ Marija, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

HRISTIĆ Ljubomir, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

IGNJATOVIĆ Suzana, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

ILIĆ-ŽUPARIĆ Drago, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

JANKOVIĆ Stefan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

KLEMPIĆ BOGADI Sanja, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

KNEŽEVIĆ Aleksandar, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

KOVAČEK STANIĆ Gordana, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

KOVAČEVIĆ Ljubinka, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

LOŠONC Alpar, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

LUKIĆ Vesna, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

LUTOVAC Zoran, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

MARINKOVIĆ Ivan, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

MILOVANOVIĆ Boško, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU, Srbija

MOROKVAŠIĆ Mirjana, Université de Paris X, Pariz, Francuska

MUJOVIĆ ZORNIĆ Hajrija, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

NIKOLIĆ Goran, Institut za evropske studije, Beograd, Srbija

NOJKOVIĆ Aleksandra, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

PENEV Goran, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

PERIŠIĆ Natalija, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

PREDOJEVIĆ-DESPIĆ Jelena, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

RADOVANOVIĆ Svetlana, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

SEDLECKY Katarina, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd, Srbija

SIKIMIĆ Biljana, Balkanološki institut SANU, Srbija

SJENIČIĆ Marta, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

STANKOVIĆ Biljana, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

STANOJEVIĆ Dragan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

STOJKOVIĆ ZLATANOVIĆ Sanja, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

ŠOBOT Ankica, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

ŠUKOVIĆ Danilo, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

TOMANOVIĆ Smiljka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

TOŠIĆ Branka, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

TUCCI Enrico, ISTAT, Rim, Italija

VASIĆ Petar, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

VOJKOVIĆ Gordana, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija