INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA


O ČASOPISU

  • Časopis Stanovništvo ima za cilj da pomaže razvoj demografije, da doprinese širenju relevantnih demografskih znanja među istraživačima drugih naučnih disciplina, da podstiče interdisciplinarni pristup proučavanju demografskih fenomena, da širi pozitivnu populacionu klimu i doprinosi izgradnji svesti o važnosti populacionog faktora.
  • Stanovništvo je 1963. godine pokrenuo Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, što ga čini najstarijim demografskim časopisom na Balkanu. Od 1990. godine, suizdavač je Društvo demografa Srbije.
  • Inicijator i prvi urednik je bio akademik Miloš Macura.
  • U poslednjih pola veka, u časopisu je svoje radove objavljivalo više od 100 autora iz Srbije i cele bivše Jugoslavije. Ugledu i značaju časopisa su, svojim radovima, doprineli i demografi širom sveta, uključujući i najpoznatije istraživače iz oblasti nauke o stanovništvu, kao što su: Frank Lorimer, Edward Rosset, Massimo Livi-Bacci, Zdenek Pavlik, Robert Cliquet, Jean-Paul Sardon, i Alain Parant.
  • Glavni urednik je Vladimir Nikitović
  • Godišnje izlaze dve sveske časopisa Stanovništvo, u elektronskom (open access) i štampanom obliku.
  • Izdavanje časopisa finansijski pomaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
  • Povodom 50 godina izlaženja časopisa, jubilarni, tematski broj, posvećen razvoju demografske misli u Stanovništvu, objavljen je u decembru 2013. godine.
  • Časopis se indeksira u: CEEOL, DOAJ, EBSCO i Scopus.