Конкурси


KONKURS JE ISTEKAO

Датум објаве: 24.03.2021.
Datum isteka roka za prijavljivanje: 09.04.2021.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA na osnovu Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 i 95/2018) oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA

I Ustanova u kojoj se popunjava radno mesto:

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA, 11000 Beograd, Kraljice Natalije 45

II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto: finansijski službenik

Broj izvršilaca: 1