Godišnjica Samita u Najrobiju

Godinu dana nakon Samita u Najrobiju, ostajemo posvećeni ostvarivanju zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve.