Međunarodna konferencija Strateški tokovi 2020: Geopolitika Kovida-19 i posledice pandemije po svet, Evropu i Balkan

Međunarodnu konferenciju Strateški tokovi 2020: Geopolitika Kovida-19 i posledice pandemije po svet, Evropu i Balkan organizuje Forum za strateške studije (FORST) Instituta društvenih nauka (IDN) 23. oktobra 2020. godine.

Na Konferenciji će biti reči o društvenim, (geo)političkim, strateškim i ekonomskim posledicama pandemije virusa Kovid-19 i tragovima koje će pandemija ostaviti po svet u kojem živimo, sa posebnim naglaskom na budućnost međunarodnih odnosa nakon pandemije. Konferencija će pokušati da odgovori na pitanje koliko će pandemija Kovida-19 uticati na buduće globalne geopolitičke i ekonomske tokove i odnose između najvažnijih svetskih sila, kao i kako će se ekonomske i (geo)političke posledice pandemije odraziti na budućnost Evropske unije i, posebno, po stabilnost Balkana kao specifičnog regiona u kome se ukrštaju različiti geopolitički interesi.

Konferenciju organizujemo par nedelja pre najvažnijeg ovogodišnjeg globalnog događaja - izbora za predsednika Sjedinjenih Američkih Država - koji će sigurno opredeliti svojim rezultatom tekuću deceniju svetske politike i pravac međunarodnih odnosa u njoj, o čemu će takođe biti reči na konferenciji. Cilj konferencije je da razmotri glavne strateške događaje i pravce koji će uticati na budućnost međunarodnih odnosa u tekućoj deceniji koja je započela pandemijom virusa Kovid-19, čije će posledice na konferenciji biti analizirane s obzirom na njihove kratkoročne, srednjeročne i dugoročne posledice po svet, Evropu i Balkan.  

U radu Konferencije učestvovaće ambasadori značajnih svetskih država u Srbiji, evroparlamentarci, analitičari iz Evropske unije i regiona i naučnici koji se bave istraživanjem međunarodnih odnosa i globalnih strateških tokova, a objavljivanje zbornika radova sa konferencije se očekuje u prvoj polovini 2021. godine.

Konferencija će se održati u Institutu društvenih nauka u Beogradu, u petak 23. oktobra 2020. godine sa početkom u 9 časova ujutro. Radni jezici Konferencije su engleski i jezici regiona. Organizator Konferencije pokriva troškove boravka i smeštaja za učesnike van Srbije, a putne troškove snose učesnici.

Program konferencije Strateški tokovi 2020: Geopolitika Kovida-19 i posledice pandemije po svet, Evropu i Balkan možete preuzeti na sledećem linku.