Predstavljeni rezultati istraživanja “Socijalna distanca etničkih zajednica u Srbiji”

Centar za istraživanje etniciteta (www.ercbgd.org.rs) i Institut društvenih nauka (www.idn.org.rs) su zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo sproveli istraživanje „Socijalni odnosi između etničkih zajednica u Srbiji“. Cilj istraživanja je bio da se, pre svega, prikupe validni podaci o socijalnoj bliskosti (udaljenosti) etničkih zajednica u Srbiji, a potom i da se ispitaju mogućnosti za uspostavljanje politike integrativne multikulturalnosti i, najzad, da se prikupe podaci o stavovima građana pripadnika nacionalnih manjina o ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju i manjinsku samoupravu i o iskustvima sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi.

Izveštaj o rezultatima istraživanja i njegov Rezime možete preuzeti na sledelim linkovima:

Program događaja možete videti na sledećem linku: