Političko i ekonomsko samokonstituisanje: Mediji, politička kultura i demokratija - poziv za prijavljivanje radova

Konferencija je odložena zbog KOVID-19 pandemije i biće održana onlajn.
Novi datum skupa je 07. decembar 2020. godine.
Prijavljivanje radova i dalje ostaje otvoreno do 01. oktobra 2020. godine.

Jezik konferencije je engleski. Više detalja o Osmom međunarodnom naučnom skupu „Političko i ekonomsko samokonstituisanje: Mediji, politička kultura i demokratija” potražite na sledećem linku.