Nova anketa Instituta društvenih nauka: politički stavovi, vrednosti, izbori, Kovid-19

Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje Instituta društvenih nauka iz Beograda sprovodi istraživanje javnog mnjenja u Srbiji.

Naslov ankete je: „Društvo i politika: Javno mnjenje Srbije 2020.“

Upitnik je posvećen stavovima građana i građanki prema različitim aktuelnim društvenim i političkim pitanjima, kao što su zainteresovanost za politiku, učešće na nedavnim parlamentarnim izborima, stavovi prema političkim partijama i liderima, iskustva i mišljenja o pandemiji KOVID-19 i slično.

Истраживање је, једним делом, укључено у међународни истраживачки пројекат под називом Компаративна студија изборних система (Comparative Study of Electoral Systems – CSES; www.cses.org). Тај пројекат, покренут 1994. посвећен проучавању како варијације у политичким институцијама, поготово изборним системима, утичу на индивидуалне ставове и понашање, поготово на изборну излазност и гласање. Србија је учествовала и у претходном, четвртом модулу CSES студије (2012. године).

Актуелни CSES Модул 5 посвећен је питањима квалитета изборне понуде, ставовима према квалитету демократије и популистичким ставовима. Пошто се ради о компаративном пројекту, резултати овог истраживања ће омогућити истраживачима да анализирају политичко понашање грађана и грађанки Србије, поредећи резултате из више десетина других демократских земаља.

U Srbiji, podaci se prikupljaju anketiranjem putem interneta, koristeći različite modalitete regrutacije ispitanika. Istraživanjem rukovodi interdisciplinarni tim istraživača. Pored istraživača iz Instituta društvenih nauka, učestvuju i istraživači sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Odeljenje za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Svi zainteresovani građani i građanke Republike Srbije (pod uslovom da su punoletni/e), pozvani su da se uključe u anketu, koja je dostupna na sledećem linku:

https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/62021

Vaše mišljenje je važno!