Održan osmi sastanak u okviru COST akcije

Dr Mirjana Rašević je prisustvovala osmom sastanku organizovanom u okviru COST akcije (akronim ETHMIGSURVEYDATA) koji je održan od 9. do 11. marta 2020. u Briselu. Na sastanku se raspravljalo o napretku u formiranju registra istraživanja sprovedenih o etničkim manjinama i imigrantima u Evropi, teškoćama vezanim za post-harmonizaciju već prikupljenih podataka radi komparativne analize i izazovima koji se tiču definisanja indikatora socijalne, ekonomske i političke integracije manjina.

Više o akciji na sajtu.