BIBLIOTEKA

Biblioteka Instituta društvenih nauka je specijalizovana naučna biblioteka. Osnovana je 1957. godine kao posebna jedinica u okviru Odeljenja za dokumentaciju.

U Biblioteci se čuva knjižni fond od 137.000 primeraka domaćih i stranih monografija, serijskih publikacija, časopisa i priručnika (enciklopedija, rečnika, godišnjaka, bibliografija). Poseban deo fonda predstavlja 35.000 knjiga koje je biblioteka preuzela nakon gašenja Ekonomskog instituta FNRJ i kompleti časopisa dobijeni na poklon od „Fordove fondacije“.

Korisnici biblioteke su naučni radnici i saradnici Instituta ali i saradnici drugih naučnih instituta i beogradskog Univerziteta. U skladu sa principima Platforme za otvorenu nauku MPNTR biblioteka održava institucionalni Repozitorijum Instituta društvenih nauka (IRISS) u koji deponuje radove saradnika Instituta. Takođe se stara i o izradi bibliografija izdanja IDN.

 Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“, brojnim institutskim i fakultetskim bibliotekama i jedan je od osnivača Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije.

Kontakt:
Mr Vesna Jovanović
e-mail: vjovanovic@idn.org.rs

Теl.: +381 (0)11 36 14 067
bibliote@idn.org.rs
idn.biblioteka@gmail.com