Споразуми

Меморандум о сарадњи ИДН и Инштитут за народностна впрашања из Љубљане

Споразум ИДН и Географски факултет

Споразум ИДН и Факултет политичких наука

Споразум ИДН са НИУ Белгород Русија

Споразум ИДН и Институт економских наука

Споразум НООСИ

Споразум ИДН и Института за социјалну и политичку психологију Украјина

Споразум ИДН и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику

Меморандум ИДН и The Center For Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD)

Споразум ИДН и Републички завод за статистику

Меморандум Академска мрежа за сарадњу у Југоисточној Европи

Меморандум ИДН и The Faculty of law at UKLO – Битола

Меморандум о сарадњи у области науке, образовања, културе и издаваштва на пољу афричких и медитеранских студија

Споразум ИДН и Министарства трговине, туризма и телекомуникација

Споразум ИДН и Агенције за борбу против корупције