RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

Održan sastanak sa Ligom Roma

slika za vest

U sredu, 8. februara, u Institutu društvenih nauka, RCPI je održao sastanak sa predstavnicima Lige Roma povodom buduće saradnje i predstojećih projekata.