RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

U sredu, 25. januara, RCPI je održao sastanak sa predstavnicama TACSO-a Resursnog centra Građanskih inicijativa.

slika za vest

Tema sastanka je bila dogovor oko pružanja podrške Resursnom centru za podršku istraživanjima tokom procesa strateškog planiranja. RCPI će uskoro početi taj proces, koji će voditi Dubravka Velet i Zorica Rašković ispred TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa.