RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

U Resursnom centru za podršku istraživanjima (RCPI), 20. januara 2017. godine, održan je sastanak predstavnika RCPI sa Nenadom Čelarevićem, koordinatorom programa PERFORM/HELVETAS, radi upoznavanja, predstavljanja rezultata rada, plana rada, i buduće saradnje.

slika za vest

Na sastanku predstavnika RCPI i predstavnika HELVETASA, Nenad Čelarević, koordinator programa PERFORM/HELVETAS, predstavio je ulogu HELVETAS i PERFORM projekta. Istakao je da je Švajcarska fondacija HELVETAS međunarodna mreža nezavisnih pridruženih članova organizacija, koje rade u oblasti razvojne saradnje i reagovanja u vanrednim situacijama, kao i da mreža promoviše osnovna prava pojedinaca i grupa, i jačanje vlada i drugih nosioca obaveza u njihovom pružanju usluga.

Čelarević je skrenuo pažnju i na projekat PERFORM – Performing and Responsive Social Sciences (Delotvorne i odgovorne društvene nauke), koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a koji sprovodi HELVETAS u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburu, u Švajcarskoj. Projekat je fokusiran na jačanje značaja društvenih nauka za političke i društvene reforme usmerene ka nacionalnim istraživačkim sistemima u Albaniji i Srbiji.

Na sastanku su i predstavnice Resursnog centra za podršku istraživanjima predstavile misiju i aktivnosti centra, kao i veb pod-stranicu RCPI u okviru novog sajta Instituta društvenih nauka. Naglasile su da su osnovne aktivnosti novog Centra usmerene na učešće u pripremi, realizaciji i praćenju projekata, podršku istraživačima za učešće u naučnim, stručnim i istraživačkim projektima, organizovanje stručnih skupova i edukacija i dr.

Centar će sarađivati sa vladinim i nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, institutima, međunarodnim organizacijama i institucijama, regionalnim inicijativama i ambasadama.