РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

У Ресурсном центру за подршку истраживањима (РЦПИ), 20. јануара 2017. године, одржан је састанак представника РЦПИ са Ненадом Челаревићем, координатором програма PERFORM/HELVETAS, ради упознавања, представљања резултата рада, плана рада, и будуће сарадње.

slika za vest

На састанку представника РЦПИ и представника HELVETASA, Ненад Челаревић, координатор програма PERFORM/HELVETAS, представио је улогу HELVETAS и PERFORM пројекта. Истакао је да је Швајцарска фондација HELVETAS међународна мрежа независних придружених чланова организација, које раде у области развојне сарадње и реаговања у ванредним ситуацијама, као и да мрежа промовише основна права појединаца и група, и јачање влада и других носиоца обавеза у њиховом пружању услуга.

Челаревић је скренуо пажњу и на пројекат PERFORM – Performing and Responsive Social Sciences (Делотворне и одговорне друштвене науке), који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), а који спроводи HELVETAS у партнерству са Универзитетом у Фрибуру, у Швајцарској. Пројекат је фокусиран на јачање значаја друштвених наука за политичке и друштвене реформе усмерене ка националним истраживачким системима у Албанији и Србији.

На састанку су и представнице Ресурсног центра за подршку истраживањима представиле мисију и активности центра, као и веб под-страницу РЦПИ у оквиру новог сајта Института друштвених наука. Нагласиле су да су основне активности новог Центра усмерене на учешће у припреми, реализацији и праћењу пројеката, подршку истраживачима за учешће у научним, стручним и истраживачким пројектима, организовање стручних скупова и едукација и др.

Центар ће сарађивати са владиним и невладиним организацијама, образовним институцијама, институтима, међународним организацијама и институцијама, регионалним иницијативама и амбасадама.