RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

UPRAVLjANjE

Upravni odbor:

Dr Mirjana Rašević, predsednica

Dr Goran Bašić

Dr Danilo Šuković

Dr Jovan Zubović

Dr Aleksandra Bradić Martinović

Generalna sekretarka:

Dr Zorica Mršević

Saradnice:

Jovanka Todorović, koordinatorka jovanka.todorovic@rcpi.org.rs

Ivana Stjelja, koordinatorka projekata ivana.stjelja@rcpi.org.rs

Ivana Čeković, mlađa saradnica ivana.cekovic@rcpi.org.rs