РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

ПРОЈЕКТИ - Успостављање истраживачке мреже за истраживање мултикултурализма

Назив пројекта: Успостављање истраживачке мреже за истраживање мултикултурализма (етницитета) у ЈИЕ (Западном Балкану)

Период реализације: Период реализације: април- децембар 2017

Донатор: Helvetas Swiss Intercooperation преко пројекта Перформ

Укратко о пројекту: Пројектом се успоставила истраживачка мрежа за истраживање мултикултурализма (етницитета) у ЈИЕ (Западном Балкану) између више научно-истраживачких институција и факултета из ЈИЕ, док је иницијатива за стварање Истраживачке мреже потекла је од стране Института друштвених наука из Београда и Центра за међународне и сигуросне студије Факултета политичких знаности из Загреба. Циљ је остваривање научне сарадње између истраживача из региона у вези са положајем мањина, међуетничким односима, као и успостављање истраживачке мреже за истраживање мултикултурализма, као облика одрживе, институционалне сарадње, између истраживачких центара у региону.