РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

ПРОЈЕКТИ - Трећи програм Европске уније у области здравства 2014-2020

Назив пројекта: Трећи програм Европске уније у области здравства 2014-2020

Период реализације: 2017

Донатор: Европска комисија

Укратко о пројекту: Трећи програм ЕУ у области здравства (2014-2020) се тиче унапређивања здравља путем подстицања сарадње између земаља чланица како би се унапредиле здравствене политике. Програм је изграђен на основу два претходна програма, првог који је трајао од 2003. до 2007, и другог 2008. до 2013, и за циљ има да употпуни здравствене политике земаља чланица ЕУ ради унапређивања здравства, смањења неравноправности, заштите људи од озбиљних здравствених опасности које превазилазе оквир једне земље, да подстакне иновативност у здравству и повећа одрживости у здравственим системима. Образовано је радно тело за спровођење заједничке акције за неједнакости у здрављу предвиђене Планом рада 2017. годину у оквиру трећег програма активности уније у области здравства (2014-2020). У радно тело је поред здравствених институција и секретаријата, именован и Институт друштвених наука у својству повезаног лица. ИДН је изразио заинтересованост за радни пакет број седам - Мигранти и здравље, и радни пакет број осам- Универзални здравствени приступ за угрожене групе. Институт за јавно здравље Србије "Милан Јовановић Батут" је главни партнер.