РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

ПРОЈЕКТИ - Популизам у Србији

Назив пројекта: Популизам у Србији – Узроци и последице

Период реализације: Период реализације: јун – децембар 2017

Донатор: Фондација за отворено друштво

Укратко о пројекту: Циљ истраживања предвиђеног овим пројектом је да се утврди у којој мери су популистички ставови раширени у српској популацији а пошто ће се операционализација популистичких ставова базирати на инстументима кориштеним у међународним компаративним пројектима, овакви подаци би омогућили директно поређење са трендовима у Европи. Такође, анализира се повезаност популистичких ставова са испитаниковим друштвеним контекстом и индивидуалним психолошким диспозицијама. Ово ће пружити увид у разумевање како популистички ставови утичу на политичку апатију и само-искључивање из изборне партиципације и демократских процеса генерално, те како ти ставови утичу на партијске преференције, и како се друштвена стратификација одражава на подршку популистичкој политици.