РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

ПРОЈЕКТИ - Подршка развоју истраживања и управљања пројектима

Назив пројекта: Подршка развоју истраживања и управљања пројектима

Период реализације: новембар 2016 – новембар 2017

Донатор: Helvetas Swiss Intercooperation преко пројекта Перформ

Укратко о пројекту: На основу спроведене студије Support Social Sciences Research Institute, овим пројектом је основан Ресурсни центар за подршку истраживањима (РЦПИ) са седиштем у Београду у Институту друштвених наука, ради успостављања инфраструктурне подршке истраживањима, нарочито оним која су усмерена ка јавним политикама или се остварују на основу међународних позива (ХОРИЗОН и други). Ресурсни центар за подршку истраживањима (РЦПИ) као невладино, непрофитно, тинк-тенк удружење, са циљем да се позиционира као ресурс науци и невладином сектору, и као мост који ће спојити науку са доносиоцима одлука, радити на припреми научних и истраживачких пројеката, организовати стручне семинаре и едукативне програме у Србији.