РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

ПРОЈЕКТИ - Демографија и популациона политика у Србији

Назив пројекта: Демографија и популациона политика у Србији

Период реализације: фебруар – децембар 2017

Донатор: Helvetas Swiss Intercooperation преко пројекта Перформ

Укратко о пројекту: Пројектом је оснажена сарадња између Института друштвених наука – Центра за демографска истраживања и Службе Министарства без портфеља задуженог за демографију и популациону политику која је успостављена током 2016. потписивањем споразума о сарадњи. Пројектом је предвиђено одржавање четири едукативне радионице за све запослене у Кабинету министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, као и запослене у Министарству омладине и спорта, Министарству привреде, Републичком заводу за статистику, СКГО (Стална конференција градова и општина), Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинском секретеријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова Министарство културе и информисања. Овај пројекат доприноси стварању институционалне сарадње и трајне сарадње која ће служити као пример добре праксе за повезивање истраживачког рада и јавних политика, односно повезивање истраживача и доносилаца одлука и носилаца јавне власти.