ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ПРОЈЕКТИ - ЦЕНТАР ЗА ПОЛИТИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ЈАВНО МЊЕЊЕ

2017-2018

Популизам – узроци и последице. Пројекат се реализује у сарадњи са Факултетом политичких наука и Факултетом драмских уметности Универзитета у Београду уз подршку Фонда за отворено друштво. Руководилац: Зоран Лутовац

2012-2013

Harmonization of Serbian election studies in order to join the COST action The True European Voter. Univerzitet Fribourg, у сарадњи са програмом Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP). Руководилац: Бојан Тодосијевић.

2012-2013

Human Rights in Anthropological Perspective. Ministry for Foreign Affairs, Royal Norwegian Embassy in Belgrade Руководилац: Александар Бошковић.

2010-2011

Ставови грађана Србије о родној равноправности. Шведска агенција за међународну сарадњу, у сарадњи са Управом за родну равноправност. Руководилац: Александар Бошковић.

2010-2011

Демократија у социјално нестабилним просторима: Повезаност миграција и демократије у Србији (Demokratie in unsicheren sozialen Räumen: Zum Zusammenhang von Demokratie und Migration in Serbien, Democracy in Unstable Social Spaces/Fields: The Conection between Migration and Democracy in Serbia). Институт за Дунавски регион и Централну Европу (IDM, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa). Руководилац: Ирена Ристић.

2010

Међуетнички односи у функцији помирења. Konrad Adenauer Stiftung, Београд. Руководиоци: Александар Бошковић и Огњен Прибићевић.

2007

Универзитетско образовање новинара у Србији. USAID, IRI. Руководилац: Драгомир Пантић.

2005-2006

Образовање новинара у Србији: искуства, искушења, Наручилац: USAID, IRI. перспективе. Руководилац: Драгомир Пантић.

1996-2000

Консолидација демократског поретка Југославије у контексту транзције у Источној Европи. Руководилац: Владимир Гоати.

1998

Политичка култура у Србији. Руководилац: Драгомир Пантић.

1996

Телевизијска презентација политичких субјеката у Србији током изборне године.

1991-1995

Пост-комунистичко друштво између традиције и модерности.

1990-1994

Међукултурне вредности и перцепције политичко-економских проблема.

1970

Међународни односи у Југославији и проблеми федерализма. Савезни фонд за финансирање научних делатности. Руководилац: Коча Јончић.

1968-1973

Ствараоци мњења у савременом свету. Carnegie Foundation, суреализатори Bureau for Advanced Applied Social Research, University of Columbia (NY), Institut za sociologiju i Institut za ispitvanje javnog mnenja Čehoslovačke akademije nauka, Centar za evropskku sociologiju Univérsite Paris V (Sorbonne), Institut za političke studije Univerzieta u Torinu (Italija), уз сарадњу Instituta Gramsci (Rim, Italija). Из ЦПИЈМ на пројекту су радили Фирдус Џинић, Драгомир Пантић и Љиљана Баћевић.

1967-1968

Облици националне идентификације

Монографије

Зборници