ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ПРОЈЕКТИ - ЦЕНТАР ЗА ПРАВНА ИСТРАЖИВАЊА

2004

Помоћ пацијентима у остваривању њихових права – Западна Европа као узор Србији. Пројекат подршке цивилном друштву (са Удружењем за медицинско право). Фонд за отворено друштво. Руководилац: Јаков Радишић.

2003

Нацрт кодекса лекарске етике. пројекат подршке цивилном друштву (са Удружењем за медицинско право). Фонд за отворено друштво. Руководилац: Јаков Радишић.

2001

Медицинско право и медицинска етика у савременој Европи и Србији. Пројекат подршке цивилном друштву (са Удружењем за медицинско право). Наручилац: Фонд за отворено друштво. Руководилац: Јаков Радишић.

Монографије

Зборници