ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАДр Зорица Мршевић, Друштвене науке у промењеном свету (Погледи, Политика)

http://www.politika.rs/scc/clanak/391848/Drustvene-nauke-u-promenjenom-svetu