INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAIZ MEDIJA


INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA

INSTITUTI SRBIJE - INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA (SRPSKA NAUČNA TELEVIZIJA)


Januar 2018

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke u modernoj državi - nužna potreba ili luksuz (Pogledi, Politika)

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke i izgradnja boljeg društva (Pogledi, Politika)

Dr Zorica Mršević, Da li društvene nauke upravljaju "zmajevim kočijama" (Pogledi, Politika)

Decembar 2017

Srbi - narod koji nestaje? (Upitnik, RTS)

Svečana sednica povodom 60 godina rada IDN (privatna produkcija)

Šta stvarno mogu društvene nauke, I sesija (privatna produkcija)

Šta stvarno mogu društvene nauke, II sesija (privatna produkcija)

Jubilej Instituta društvenih nauka (Društvo, NIN)

Šest decenija Instituta društvenih nauka (Društvo, Politika)

Institut društvenih nauka obeležio 60. rođendan (N1)

Položaj nauke u Srbiji

Andrija Krešić - Ličnost i delo, I sesija (privatna produkcija)

Andrija Krešić - Ličnost i delo, II sesija (privatna produkcija)

Andrija Krešić - Ličnost i delo, III sesija (privatna produkcija)

Natalija Mićunović: Rod i dostojanstvo (Tribine, Radio Beograd 3)

Jovanka Matić (N1)

Novembar 2017

Jovanka Matić, Politika kao borba između dobra i zla (Al jazeera)

Aleksandar Bošković, Marinko Lolić i Zoran Pavlović, Individualizam (Tribine, Radio Beograd 3)

Aleksandar Bošković: Mezoameričke religije i arheologija (Tribine, Radio Beograd 3)

Ima li populizma u Srbiji? (Al jazeera)

Ima li populizma u Srbiji? (N1)

Dr Neven Cvetićanin, Utopija danas (Agora, Radio Beograd 2)

Dr Vladimir Nikitović, Poruke demografa kreatorima javnih politika (Dan uživo, N1)

Z. Lutovac, I. Ristić, Č. Čupić, Populizam: uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Jovanka Matić, Siniša Atlagić, Miloš Bešić, Populizam: uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke u promenjenom svetu (Pogledi, Politika)

O individualizmu ("Jeretička priča", Novi magazin)

Andrija Krešić - ličnost i delo (Gozba, Radio Beograd 2)

Dr Goran Bašić, dr Zoran Lutovac, Populizam:uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Dr Vladimir Nikitović, Savremeno selo u Srbiji kao kvazi-demografska tema (Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2)

Oktobar 2017

Institut društvenih nauka (Instituti SrbijeSrpska naučna televizija)

Kazivanja Andrije Krešića (privatna produkcija)

Monografije

Zbornici