Монографије 2021.MARTA  SJENIČIĆ

PRAVNI I ORGANIZACIONI OKVIR ZA OSNIVANJE SLUŽBI ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI

Beograd, Institut društvenih nauka, 2021
ISBN 978-86-7093-240-1