INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAKALENDAR

4-5. oktobar, međunarodni naučni skup, "Ksenofobija, identitet i novi oblici nacionalizma" 

4-5. oktobar, Belgorod (Rusija), međunarondni naučni skup, "Sociologija religije u društvu kasne moderne - pravoslavni aspekt"

2. novembar, okrugli sto, "Srbija i reformisanje instituta odgovornosti"

20. novembar, okrugli sto "Ka evropskom društvu – ograničenja i perspektive"

29-30. novembar, međunarodni naučni skup "Promena ideologije levice u savremenoj Evropi"

Monografije

Zbornici