ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

КАЛЕНДАР

23. октобар, 12 часова, предавање проф. др Џастина Фросинија "Is Brexit undermining British constitution?"

НАУКА ДРУШТВО ПРОМЕНЕ

ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 60 ГОДИНА
РАДА ИНСТИТУТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

4. октобар, округли сто
Центар за економска истраживања
„Проблеми тржишта рада,сиромаштво и економске неједнакости"

10. октобар, округли сто
Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење
„Популизам – узроци и последице"

14. октобар, округли сто
Центар за социолошка и антрополошка истраживања
„Регион и Европа пред изазовима промена"

20. октобар, округли сто
Група за антропологију
„Елементи индивидуализма у друштвеном, политичком и културном контексту Србије и региона"

27. октобар, округли сто
Одељење за филозофију
„Изазови и перспективе XXI века за идентитет и достојанство личности"

3. новембар, округли сто
Центар за правна истраживања
„Србија и реформисање института одговорности"

14. новембар, округли сто
Центар за демографска истраживања
„Поруке демографа креаторима јавних политика у Србији“

7. децембар, научна конференција
Институт друштвених наука
"Укалупљивање" или "прекорачење граница" - друштвене науке у савременом добу