ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

КАЛЕНДАР

4-5. октобар, међународни научни скуп, "Ксенофобија, идентитет и нови облици национализма"

4-5. октобар, Белгород (Русија), међународни научни скуп,"Социологија религије у друштву касне модерне – православни аспект"

2. новембар, округли сто, "Србија и реформисање института одговорности"

20. новембар, округли сто "Ка европском друштву – ограничења и перспективе"

29-30. новембар, међународни научни скуп "Промена идеологије левице у савременој Европи"

Монографије

Зборници