ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

КАЛЕНДАР

24. април, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Софија Мојсић "Сјај и беда модерне европске рационалности"

7. мај, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Марко Јовановић "Халифат у дискурсу Исламске државе – политички мит"

21. мај, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Софија Николић Попадић "Начин употребе пољопривредног земљишта и здравље људи"

24. мај, 12 сати, сала на I спрату, Разговор о делу др Милана Брдара "Самоодређење и утемељење"

30. мај, научни скуп "Дуг и (не)развој"

4. јун, 12 сати, сала на I спрату, предавање,  др Ивана Арсић  "Брисање идентитета: Репресија над каталонским језиком савременог доба"

11. јун, 12 сати, сала на I спрату, предавање, др Сања Стојковић Златановић "Улога и значај синдикалног деловања за унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија радника – изазови савременог права"

18. јун, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Ивана Остојић "Инклузивне и екстрактивне институције као фактори економског раста"

Монографије

Зборници