ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

КАЛЕНДАР

НАУКА ДРУШТВО ПРОМЕНЕ

ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 60 ГОДИНА
РАДА ИНСТИТУТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

4. октобар, округли сто
Центар за економска истраживања
„Проблеми тржишта рада,сиромаштво и економске неједнакости"

10. октобар, округли сто
Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење
„Популизам – узроци и последице"

14. октобар, округли сто
Центар за социолошка и антрополошка истраживања
„Регион и Европа пред изазовима промена"

20. октобар, округли сто
Група за антропологију
„Елементи индивидуализма у друштвеном, политичком и културном контексту Србије и региона"

27. октобар, округли сто
Одељење за филозофију
„Изазови и перспективе XXI века за идентитет и достојанство личности"

3. новембар, округли сто
Центар за правна истраживања
„Србија и реформисање института одговорности"

14. новембар, округли сто
Центар за демографска истраживања
„Поруке демографа креаторима јавних политика у Србији“

7. децембар, научна конференција
Институт друштвених наука
"Укалупљивање" или "прекорачење граница" - друштвене науке у савременом добу

Монографије

Зборници