ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАКАЛЕНДАР

19-20. април, округли сто "ДЕМОКРАТИЈА, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И ЕТНО КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ДРЖАВАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА"

21. април, округли сто „НАУКА И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ“

19-20. мај, научни скуп „РЕЛИГИЈА И ЦРКВА У ДУХОВНИМ И СОЦИО-ПОЛИТИЧКИМ ПРОМЕНАМА САВРЕМЕНОГ СВЕТА“

25. мај, научни скуп "ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИЗОЛАЦИОНИЗАМ"

2-3. јун, научни скуп „ФИЛОЗОФИЈА КРИЗЕ И ОТПОРА - МИСАО И ФИЛОЗОФСКО ДЕЛО ЉУБОМИРА ТАДИЋА“

15. јун, округли сто „ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ КОЈЕ ГЕНЕРИШЕ ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА“

НАУКА ДРУШТВО ПРОМЕНЕ

ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 60 ГОДИНА
РАДА ИНСТИТУТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

4. октобар, округли сто
Центар за економска истраживања
„Проблеми тржишта рада,сиромаштво и економске неједнакости"

10. октобар, округли сто
Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење
„Популизам – узроци и последице"

14. октобар, округли сто
Центар за социолошка и антрополошка истраживања
„Регион и Европа пред изазовима промена"

20. октобар, округли сто
Група за антропологију
„Елементи индивидуализма у друштвеном, политичком и културном контексту Србије и региона"

27. октобар, округли сто
Одељење за филозофију
„Изазови и перспективе XXI века за идентитет и достојанство личности"

3. новембар, округли сто
Центар за правна истраживања
„Србија и реформисање института одговорности"

14. новембар, округли сто
Центар за демографска истраживања
„Поруке демографа креаторима јавних политика у Србији“

7. децембар, научна конференција
Институт друштвених наука
"Укалупљивање" или "прекорачење граница" - друштвене науке у савременом добу