ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Др Александар Бошковић, научни саветник

Др Милан Брдар, редовни професор

Др Снежана Грк, научнa саветница

Др Предраг Јовановић, научни саветник

Др Зорица Мршевић, научнa саветница

Др Хајрија Мујовић, научнa саветница

Др Огњен Прибићевић, научни саветник

Др Војин Ракић, редовни професор

Др Мирјана Рашевић, научнa саветница

Др Лилијана Чичкарић, научна саветница


Др Горан Башић, виши научни сарадник

Др Мирко Благојевић, виши научни сарадник

Др Мирјана Докмановић, ванредна професорка

Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница

Др Весна Лукић, виша научна сарадница

Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник

Др Владимир Милисављевић, виши научни сарадник

Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник

Др Предраг Петровић, виши научни сарадник

Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница

Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник

Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник


Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница

Др Сања Стојковић-Златановић, научна сарадница

Др Маринко Лолић, научни сарадник

Др Маријана Максимовић, научна сарадница

Др Иван Маринковић, научни сарадник

Др Јованка Матић, научна сарадница

Др Марко Миленковић, научни сарадник

Др Наталија Мићуновић, научна сарадница

Др Нада Новаковић, научна сарадница

Др Горан Пенев, научни сарадник

Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница

Др Биљана Станковић, научна сарадница

Др Љубомир Христић, научни сарадник

Др Анкица Шобот, научна сарадница


Ана Вуковић, истраживачица сарадница

Др Јелена Звездановић Лобанова, истраживачица сарадница

Др Владимир Ментус, истраживач сарадник

Емилија Мијић, истраживачица сарадница

Ивана Остојић, истраживачица сарадница

Др Ранко Совиљ, истраживач сарадник


Ксенија Марковић, истраживачица приправница

Др Ирена Ристић, стручна саветница

Монографије

Зборници