ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАИСТРАЖИВАЧИ

Др Милан Брдар, редовни професор

Др Александар Бошковић, научни саветник

Др Снежана Грк, научнa саветница

Др Предраг Јовановић, научни саветник

Др Зорица Мршевић, научнa саветница

Др Хајрија Мујовић, научнa саветница

Др Огњен Прибићевић, научни саветник

Др Војин Ракић, редовни професор

Др Мирјана Рашевић, научнa саветница


Др Горан Башић, виши научни сарадник

Др Мирко Благојевић, виши научни сарадник

Др Мирјана Докмановић, ванредна професорка

Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница

Др Весна Лукић, виша научна сарадница

Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник

Др Владимир Милисављевић, виши научни сарадник

Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник

Др Предраг Петровић, виши научни сарадник

Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница

Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник

Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник

Др Лилијана Чичкарић, виша научна сарадница


Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница

Др Маринко Лолић, научни сарадник

Др Јованка Матић, научна сарадница

Др Маријана Максимовић, научна сарадница

Др Марко Миленковић, научни сарадник

Др Наталија Мићуновић, научна сарадница

Др Нада Новаковић, научна сарадница

Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница

Др Биљана Станковић, научна сарадница

Др Љубомир Христић, научни сарадник

Др Анкица Шобот, научна сарадница


Ана Вуковић, истраживачица сарадница

Др Сања Стојковић-Златановић, истраживачица сарадница

Јелена Звездановић Лобанова, истраживачица сарадница

Др Иван Маринковић, истраживач сарадник

Емилија Мијић, истраживачица сарадница

Владимир Ментус, истраживач сарадник

Ивана Остојић, истраживачица сарадница

Др Ранко Совиљ, истраживач сарадник


Ксенија Марковић, истраживачица приправница

Др Горан Пенев, стручни саветник

Др Ирена Ристић, стручна саветница