ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Владимир Никитовић

Виши научни сарадник


2009, докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду

2003, магистрирао на Географском факултету (Институт за демографију) Универзитета у Београду

1998, дипломирао на ПМФ-у Универзитета у Београду

Интересовања:

  • модели популационе динамике
  • миграције становништва
  • политички одговор на демографске изазове

Биографија:

Академско образовање стекао је на Универзитету у Београду. Од 1999. је у континуитету ангажован на домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима. До 2005. је радио у Географском институту "Јован Цвијић" САНУ, када прелази у Институт друштвених наука. Од 2011. је уредник најстаријег демографског часописа на Балкану, Становништво, те гостујући предавач на Београдској отвореној школи. Објавио је самостално или у коауторству више од 50 библиографских јединица у домаћим и иностраним часописима, монографијама и зборницима. Аутор је пројекција становништва у актуелној Стратегији просторног развоја Републике Србије до 2020. Најчешће теме истраживања су у области популационе динамике, демографског старења, миграција, демографске будућности Србије, просторног аспекта демографских појава и популационе политике. Резултати његових истраживања су цитирани у релевантним научним часописима, међународног и националног значаја, у стратегијама Владе Републике Србије, као и у иностраним докторским дисертацијама. Био је руководилац пројекта „Становништво и домаћинства Србије према Попису 2011“ (2014) и су-координатор пројекта „Демографија за новинаре“ (2012). Почев од 2003. активно у медијима указујe на демографска питања битна за развој наше земље. На јавном сервису РТС 2010-2015. сарађивао је на креирању прве истраживачке емисије на тему „беле куге" и исељавања из Србије - Задња кућа, Србија - која је један од најгледанијих документарних програма на телевизијама са националном фреквенцијом.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Одбор за проучавање становништва Српске академије наука и уметности
  • Европско удружење за проучавање становништва (EAPS)
  • Друштво демографа Србије

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Nikitovic


Изабране публикације:

  • Популација Србије почетком 21. века, уредник. Београд: Републички завод за статистику Србије, 2015, 293 стр.
  • The Impact of Demographic and Migration Flows on Serbia Belgrade: International Organization for Migration - Mission to Serbia; 2012, 109 p. (co-authors Marek Kupiszewski, Dorota Kupiszewska)
  • Демографска будућност Србије: Имиграција као извесност? Београд: Службени гласник, Институт друштвених наука, 2010,202 стр.
  • Could Refugees Have a Significant Impact on the Future Demographic Change of Serbia? International Migration, 2010, 48(1): 106-128 (co-author Vesna Lukić).

Монографије

Зборници