Историјат Института друштвених наука

Институт друштвених наука је основало Савезно извршно веће Федеративне Народне Републике Југославије 10. јула 1957. године, а од 1977. године својство оснивача је преузела Република Србија. По оснивању делатност Института је организована у одељењима за правне, економске, историјске, социолошке науке, a почетком шездесетих година основана су два научно истраживачка центра: за демографска истраживања и за истраживање јавног мнења као прва те врсте у источној Европи, као и одељење за филозофију. Дуго је Институт био и постдипломска школа на којој су предавали највећи домаћи научни ауторитети тога времена, поред осталих и Милан Бартош, Руди Супек, Јован Ђорђевић, Радомир Лукић, Јоже Горичар и Вуко Павићевић, а полазници су били будући професори универзитета и истраживачи из тадашњих југословенских република. До 1998. године Институт је био у саставу Универзитета у Београду.

Данас у Институту у шест научно истраживачких центара (Центар за демографска истраживања, Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење, Центар за економска истраживања, Центар за правна истраживања, Центар за социолошка и антрополошка истраживања, и Центар за филозофију) ради тридесет осам доктора наука и пет магистара наука.

Рад Института се заснива на истраживању основних друштвених феномена, унапређењу научне мисли и развоју научне методологије у области друштвених наука, усавршавању научног кадра, развијању сарадње с научним и стручним установама и организацијама и примени истраживања резултата научно-истраживачког рада у јавним политикама.

Резултат рада сарадника Института је више стотина објављених књига и зборника и на хиљаде чланака и других истраживачких прилога; остварени комплексни научно-истраживачки пројекти; организоване међународне и националне научне конференције; развијена научна сарадња на међународном и националном нивоу; активно учешће сарадника Института у осмишљавању и развоју јавних политика

Институт издаје часопис Становништво од 1963. године и располаже фондом од 140.000 књига и научних часописа.