INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA21. april 2018.

Dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica, učestvovala je 21. aprila na VI međunarodnoj konferenciji "Engagement for Social Change: Moving Beyond Resistance", u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu, u okviru panel diskusije (R)evolucije u Srbiji, iskorak iz otpora. Dr Čičkarić je govorila o značaju društvenih protesta i pokreta tokom devedestih i nakon 2000-te za razvoj demokratije u Srbiji, u kojima je i sama direktno učestvovala i proučavala ih iz sociološke perspektive.

10. februar 2018.

Dr Zorica Mršević je u koautorstvu sa potpukovnicom mr Svetlanom Janković učestvovala 10. februara 2018. u Beogradu na konferenciji „Neko je rekao feminizam“. Autorke su zajednički analizirale suprotstavljene stavove feminističke teorije o učešću žena u oružanim snagama. Dok jedan pravac antimilitarističke i pacifističke teorije kritikuje vojsku kao instituciju u suprotnosti sa interesima feminizma i žena, po drugom vojno učešće žena je stvar rodne ravnopravnosti i demokratskog učešća, kao i u bilo kojoj drugoj oblasti društvenog i javnog života.

25. januar 2018.

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica IDN, održala je 25. januara predavanje na temu Nasilje i mi, u sali Instituta za sociološka istraživanja. Na prvom ovogodišnjem okupljanju Sociološkog kluba, govorila je o pojavama kao što su Luciferov, Jerusalimski i Đenoveze sindrom, kao i o sindromu slomljenih prozora, ali i o porodičnom nasilju i rodno zasnovanom nasilju.

15. decembar 2017. 

U Institutu društvenih nauka, održano predavanje The Israeli Peace Movement: From the Demonstration to Testimony and Confession, dr Sare Helman (Department of Sociology and Anthropology, Ben Gurion University of the Negev, Izrael).

17. avgust 2017.

U okviru trećeg programa aktivnosti Unije u oblasti zdravstva (2014-2020), u Ministarstvu zdravlja, održan je sastanak povodom uručivanja rešenja o obrazovanju Radnog tela za sprovođenje zajedničke akcije za nejednakosti u zdravlju predviđene Planom rada za 2017. godinu. U Radno telo je pored zdravstvenih institucija i sekretarijata, imenovan i Institut društvenih nauka u svojstvu povezanog lica. 

 

library
Biblioteka
library
Stanovništvo
library
Istraživačke grupe
library
Arhiva

 1. 10. jul 1957.

  Osnovan Institut društvenih nauka.
  - Obrazovana odeljenja za ekonomske nauke, sociologiju, istorijske nauke, i odeljenje za političke i pravne nauke.

 2. 1958. - 1965.

  U Institutu je funkcionisala postdiplomska škola iz društvenih nauka.

 3. 1961.

  Obrazovano odeljenje za filozofiju.

 4. 1962.

  Osnovan Centar za demografska istraživanja.

 5. 1963.

  Pokrenut časopis Stanovništvo.
  - Obrazovan Centar za istraživanje javnog mnjenja.

 6. 1969.

  Odeljenje za istorijske nauke se izdvaja u Institut za savremenu istoriju.

 7. 1977.

  Pravo osnivača IDN preuzima Vlada RS.

 8. 1981.

  Pristupanje Instituta u Univerzitet u Beogradu.
  - Osnovan Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

 9. 1992.

  Centar za filozofiju i društvenu teoriju se izdvojio.

 10. 1998.

  Institut društvenih nauka isključen sa Univerziteta.

 11. 2014.

  Pokrenut postupak za povratak u sastav Univerziteta u Beogradu.

 12. 2016.

  Osnovan Resursni centar za podršku istraživanjima;
  - Osnovan Centar za filozofiju;
  - U okviru Centra za sociološka istraživanja, ustanovljena je grupa za antropološka istraživanja.

Monografije

Zbornici