INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA27. jun 2017.

Naučno veće Instituta društvenih nauka na sednici održanoj 27.  juna 2017. godine izabralo je za predsednicu Veća dr Mirjanu Rašević, a za zamenicu predsednice dr Martu Sjeničić.

 

20. jun 2017.

Saradnici Centra za demografska istraživanja su 20.06. održali treću radionicu u okviru projekta Demografija i populaciona politika (finansira ga PERFORM) u cilju podizanja kapaciteta državne administracije vezanog za dublje razumevanje populacionih procesa u Srbiji.

12. jun 2017.

Dr Vladimir Nikitović je, u ponedeljak 5. juna u Dvorani knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u okviru konferencije Borders - Separation, Transition and Sharing pod pokroviteljstvom Francuskog instituta u Zagrebu, održao predavanje po pozivu pod nazivom "The demographic processes in the post-Yugoslavian space: Could the borders make a difference?"

23. februar 2017.

Dr Romana Švajger (Romana Schweiger), pravni ekspert Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a i direktor IDN, dr Goran Bašić razgovarali o reformi javnih politika multikulturalnosti.

17. februar 2017.

Institut društvenih nauka obeležava 60 godina rada. Tim povodom, tokom godine IDN će nastojati da kroz različite forme razgovora i rada ukaže na pitanja od značaja za društvo i nauku, a naročito na ona koja su izazovi u savremenom svetu. Informacije o događajima će uskoro biti objavljene na sajtu u rubrici "Kalendar".

library
Biblioteka
library
Stanovništvo
library
Istraživačke grupe
library
Arhiva

 1. 10. jul 1957.

  Osnovan Institut društvenih nauka.
  - Obrazovana odeljenja za ekonomske nauke, sociologiju, istorijske nauke, i odeljenje za političke i pravne nauke.

 2. 1958. - 1965.

  U Institutu je funkcionisala postdiplomska škola iz društvenih nauka.

 3. 1961.

  Obrazovano odeljenje za filozofiju.

 4. 1962.

  Osnovan Centar za demografska istraživanja.

 5. 1963.

  Pokrenut časopis Stanovništvo.
  - Obrazovan Centar za istraživanje javnog mnjenja.

 6. 1969.

  Odeljenje za istorijske nauke se izdvaja u Institut za savremenu istoriju.

 7. 1977.

  Pravo osnivača IDN preuzima Vlada RS.

 8. 1981.

  Pristupanje Instituta u Univerzitet u Beogradu.
  - Osnovan Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

 9. 1992.

  Centar za filozofiju i društvenu teoriju se izdvojio.

 10. 1998.

  Institut društvenih nauka isključen sa Univerziteta.

 11. 2014.

  Pokrenut postupak za povratak u sastav Univerziteta u Beogradu.

 12. 2016.

  Osnovan Resursni centar za podršku istraživanjima;
  - Osnovan Centar za filozofiju;
  - U okviru Centra za sociološka istraživanja, ustanovljena je grupa za antropološka istraživanja.