ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА26. април 2017.

Сарадници Центра за демографска истраживања су 20.02. одржали прву, a 26.04. другу радионицу у оквиру пројекта Демографија и популациона политика (финанисра га PERFORM) у циљу подизања капацитета државне администрације везаног за дубље разумевање популационих процеса у Србији.

23. фебруар 2017.

Др Романа Швајгер (Romana Schweiger), правни експерт Високог комесара за националне мањине ОЕБС-а и директор ИДН, др Горан Башић разговарали о реформи јавних политика мултикултуралности.

17. фебруар 2017.

Институт друштвених наука обележава 60 година рада. Тим поводом, током године ИДН ће настојати да кроз различите форме разговора и рада укаже на питања од значаја за друштво и науку, а нарочито на она која су изазови у савременом свету. Информације о догађајима ће ускоро бити објављене на сајту у рубрици "Календар".

library
Библиотека
library
Становништво
library
Истраживачке групе
library
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.