A new poll by the Institute of Social Sciences: Political attitudes, values, elections, COVID-19

Center for Politicology and Public Opinion Research of the Institute of Social Sciences in Belgrade conducts public opinion survey in Serbia.

The title of the survey is: "Society and Politics: Public Opinion in Serbia 2020."

The questionnaire is dedicated to the attitudes of citizens towards various current social and political issues, such as interest in politics, participation in the recent parliamentary elections, attitudes towards political parties and leaders, experiences and opinions about the COVID-19 pandemic, and the like.

Истраживање је, једним делом, укључено у међународни истраживачки пројекат под називом Компаративна студија изборних система (Comparative Study of Electoral Systems – CSES; www.cses.org). Тај пројекат, покренут 1994. посвећен проучавању како варијације у политичким институцијама, поготово изборним системима, утичу на индивидуалне ставове и понашање, поготово на изборну излазност и гласање. Србија је учествовала и у претходном, четвртом модулу CSES студије (2012. године).

Актуелни CSES Модул 5 посвећен је питањима квалитета изборне понуде, ставовима према квалитету демократије и популистичким ставовима. Пошто се ради о компаративном пројекту, резултати овог истраживања ће омогућити истраживачима да анализирају политичко понашање грађана и грађанки Србије, поредећи резултате из више десетина других демократских земаља.

In Serbia, data are collected through online surveys, using different modes of recruiting respondents. The research is led by an interdisciplinary team of researchers. In addition to researchers from the Institute of Social Sciences, researchers from the Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, and the Department of Sociology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, are also participating.

All interested citizens of the Republic of Serbia (provided they are of legal age) are invited to participate in the survey, which is available at the following link:

http://idn.org.rs/en/blog/2020/07/28/anketa-drustvo-i-politika-javno-mnjenje-srbije-2020/

Your opinion is important!